Giv et bidrag

Jeg får brug for midler til at trykke brochurer og plakater og indrykke annoncer. Hvis du har mulighed for det, og ønsker at bidrage, skal du være meget velkommen.

Alle bidrag – store som små – vil blive modtaget med meget stor taknemlighed.
Økonomiske bidrag til min kampagne kan gives via overførsel til Aarhus Konservative Vælgerforening: 

Registreringsnummer: 7633
Kontonummer: 2163955

Skriv ”Mona” og oplys dig eget navn, adresse og eventuelt mail ved overførsel – så jeg har mulighed for at takke dig. Alle bidrag under kr. 20.000 holdes anonymt.