Min politik

Jeg går ind for et samfund, hvor der er plads til både dig og mig – til både frihed og fællesskab. Hvor vi hver især påtager os et ansvar, og hvor der er en fair balance.

Jeg vil, som Poul Schlüter sagde det, udvikle et samfund, hvor vi har så stærkt et sikkerhedsnet, at vi samler de svageste op. Men samtidig sørger for, at vi ikke alle sammen ender i det.

Jeg er optaget af en bedre verden og deler FN’s 17 Verdensmål som gode pejlemærker, hvor vi i  Danmark har rigtigt meget at byde ind med – både med teknologier og lederskab – men også i form af en enorm industriel og forskningsmæssig kapacitet.

Jeg tror desuden på tillid, på fællesskab og på mangfoldighed:

Tillid – fordi det er det råstof, vi skal bygge samfundet på

Jeg mener, at noget af det vigtigste råstof både i politik og i en virksomhed er tillid. Tillid er simpelthen en afgørende forudsætning for, at vi får mest muligt ud af vores skattekroner, at erhvervslivet tjener penge, og at velfærdssamfundet fungerer omsorgsfuldt og effektivt.

Fællesskab – fordi det gør os stærkere

Lige som vores frivillige indsats og engagement i samfundet er en afgørende værdi og forudsætning for sammenhængskraften og ansvarsfølelsen i Danmark, har vi som land altid stået stærkere sammen med vores nabolande og andre allierede. Det er gennem samhandel, vi er blevet rigere, og gennem politisk samarbejde, vi har oplevet årtier uden krig og ufred. Det gør vi klogt i at minde hinanden om. Trusler mod vores måde at leve på – uanset om de kommer fra migrantstrømme, Putin, klimakatastrofer, despoter eller lignende – kan kun løses i fællesskab gennem stærke internationale samarbejder.

Mangfoldighed – fordi det gør os rigere

Mangfoldighed er så meget mere givende og interessant, så lad os bruge hinanden og hinandens forskellighed. Mangfoldighed er for eksempel flere kvinder i bestyrelser, hvor jeg ofte selv har siddet som den eneste af hunkøn. Og faktisk gik netop konservative forrest, da kvinder fik stemmeret i sin tid, ligesom konservative oprettede landets første kvindeforbund: “Danske Kvinders Konservative Forening”. Jeg synes, tiden igen er inde til at komme videre. Med diversitet på alle fronter – det bliver vi på alle måder rigere af.

Mine mærkesager