Jeg drømmer om en grøn fremtid

Jeg står naturligvis på naturens, miljøets og dyrenes side. Det mangler da bare! For de menneskeskabte udfordringer for miljøet og biodiversiteten er nu så store og alvorlige, at det nærmest kun kan gå for langsomt med at løse dem.

Erhvervslivet skal ind i klimakampen

Det er ikke længere et spørgsmål om, at den enkelte kan redde kloden ved at lade være med at flyve på ferie, spise bøffer og købe nyt tøj. Det er selvfølgelig glædeligt, når vi tænker os om, og det er fint med symbolske handlinger som at samle plastik på strandene, men naturen kræver en langt mere koordineret og målrettet indsats. Jeg vil derfor arbejde for strukturelle og forpligtende beslutninger – såvel nationalt som internationalt.     

For eksempel vil en grøn indsats fra erhvervslivets side være til gavn for både naturen og velfærden. En indsats båret af omtanke, vel at mærke, for selvfølgelig skal industrien og erhvervslivet ikke stå alene og risikere massive tab på konkurrenceevnen. Udfordringer skal løses i fællesskab, og i Danmark har vi muligheden for at gå forrest. Vi skal vise vejen og udnytte vores innovative og kreative tilgang til at skabe nye bæredygtige platforme, arbejdspladser og løsninger.

Samspillet mellem virksomheder, teknologi og politik er ganske enkelt den akse, der kan løse de fleste af klimaudfordringerne.