Jeg drømmer om en grøn fremtid

Jeg står naturligvis på naturens, miljøets og dyrenes side. Det mangler da bare! For de menneskeskabte udfordringer for miljøet og biodiversiteten er nu så store og alvorlige, at det nærmest kun kan gå for langsomt med at løse dem.

Der var ikke nogen der sagde, at det ville være nemt 

Det er ikke længere et spørgsmål om, at den enkelte kan redde kloden ved at lade være med at flyve på ferie, spise bøffer og købe nyt tøj. Det er selvfølgelig glædeligt, når vi tænker os om, og det er prisværdigt at samle plastik på strandene, men naturen kræver en langt mere koordineret og målrettet indsats. Jeg arbejder derfor for strukturelle og forpligtende beslutninger – såvel nationalt som internationalt.     

Jeg tænker altid erhvervslivet ind. For en grøn indsats fra erhvervslivets side være til gavn for både naturen og velfærden. En indsats båret af omtanke, vel at mærke, for selvfølgelig skal industrien og erhvervslivet ikke stå alene og risikere massive tab på konkurrenceevnen. Udfordringer skal løses i fællesskab, og i Danmark har vi muligheden for at gå forrest. Vi skal vise vejen og udnytte vores innovative og kreative tilgang til at skabe nye bæredygtige platforme, arbejdspladser og løsninger. Der findes ikke nemme løsninger, men samspillet mellem virksomheder, teknologi og politik giver den akse, der kan løse de fleste af klimaudfordringerne. 

På klima har jeg særligt fokus på at aftaler bliver til handling. At få genoplivet strategiprocessen med erhvervslivet. Og at komme i gang med energieffektiviseringer. Den grønneste energi er den vi ikke bruger. 

På miljø fokuserer jeg på mere urørt natur og rent drikkevand. Klimatilpasning, bæredygtig produktion og princippet om at forureneren betaler.