Jeg ønsker et styrket erhvervsliv

Et stærkt og udviklingsfokuseret erhvervsliv er en forudsætning for vækst og velstand – og alles velfærd. Gode vilkår for at drive virksomhed er det, der giver arbejdspladser og finansiering af vores fælles samfund.

Ud med bøvl og byrder og ind med mere enkle, fleksible og stabile forhold, der giver de danske virksomheder optimale betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence.

Jeg vil arbejde for et erhvervsliv, som er mere digitalt, mere kreativt og mere cirkulært, hvor ingen ressourcer går tabt, og materialer bevarer deres værdi. Et erhvervsliv, hvor vi formår at øge produktiviteten og eksporten. Det kræver, at vi skaber de rigtige rammebetingelser – ikke bare skattemæssigt, men i lige så høj grad infrastrukturmæssigt som uddannelsesmæssigt.

Flere i arbejde er vejen til et stærkere erhvervsliv

I dag bremser vi simpelthen væksten, både fordi vi ikke har uddannet nok, og fordi det er svært at rekruttere medarbejdere uden for landets grænser. Vi bør derfor fokusere på reformer, der udvider arbejdsstyrken. Der er stadig for mange danskere i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Så selvom udenlandsk arbejdskraft bestemt også er en del af løsningen, opnår vi det største velstandsløft ved reformer, der flytter balancen mellem passiv og aktiv forsørgelse. For eksempel ved at rydde op i beskæftigelsessystemet, så vi ikke bruger det offentliges ressourcer på meningsløse samtaler og aktivering. Ressourcerne skal bruges på at få folk i job eller i gang med en uddannelse. Og de skal bruges på at efteruddanne og fastholde ældre på arbejdsmarkedet i et tempo, de kan følge med til. Der er nok at tage fat på!